HẠT NHỰA TÁI SINH

CUNG ỨNG PHẾ LIỆU

thông tin liên hệ
Ông Tăng Đình Quang
Giám Đốc - 0989 370 551

Chia sẻ lên:
PVC Bầm xấm

PVC Bầm xấm

Giá sản phẩm:
12.000 VNĐ

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Nhựa Tái Sinh PVC
Nhựa Tái Sinh PVC
Nhựa Tái Sinh PVC
Nhựa Tái Sinh PVC
Nhựa Tái Sinh PVC
Nhựa Tái Sinh PVC
Nhựa Tái Sinh PVC
Nhựa Tái Sinh PVC
Nhựa Tái Sinh PVC
Nhựa Tái Sinh PVC
phế liệu PVC
phế liệu PVC
PVC Bầm xấm
PVC Bầm xấm